Roste počet Britů, kteří vezmou jakoukoli práci

S tím, jak pomalu začíná vyprchávat účinek státní pomoci ekonomice, zvyšuje se ve Velké Británii tlak na trhu práce. Větší počet lidí bylo v červenci ochotno kývnout na pracovní nabídku, která neodpovídá jejich kvalifikaci.

anglie

Zatímco ještě začátkem června dosahoval ve Spojeném království podíl pracovní síly, která ochotna vzít téměř jakoukoli práci asi 23 procent, v současnosti je to téměř třicet procent. Nejvíce jsou lidé ochotni pracovat kdekoli lidé z těch sektorů, které byly nejvíce zasaženy koronavirovou pandemií, respektive protiepidemickými vládními opatřeními. Tedy zejména zpracovatelský průmysl, restaurace a pohostinství, turistický ruch nebo volnočasové aktivity.

Situace se bude ještě zhoršovat a konkurence na britském pracovním trhu se vyostří. A to hned, jak budou postupně dobíhat vládní podpůrné programy na udržení zaměstnanosti. Až třetina britských firem uvažuje o tom, že během následujících tří měsíců sníží počet svých zaměstnanců. Bezprostředním důvodem je nedostatek likvidity, a tak si podniky nebudou moci tolik zaměstnanců jako před nástupem krize dovolit.

Pro Velkou Británii rovněž není dobrou zprávou uváznutí rozhovorů se zástupci Evropské unie o nastavení vzájemných vztahů po uplynutí přechodného období poté, co Spojené království evropskou osmadvacítku opustila.

 

PŘIDAT KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here