Vietnamské hospodářství poroste sedmiprocentním tempem

V příštích pěti letech by se měla ekonomika Vietnamu zvětšovat o sedm procent ročně

To vše při přijatelné míře inflace a solidně rostoucí produktivitě práce.

Vietnam by tak mohl být jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Její sedmiprocentní tempo by měla doprovázet inflace mezi 3,5 a 4,5 procenty ročně. Produktivita práce se má každý rok zvýšit o více než šest procent. Tyto předpovědi zazněly v Hanoji během konference, která se zabývala příležitostmi a hrozbami, které pro Vietnam plynou z nově dojednaných obchodních dohod.

Předpověď rychlého ekonomického rozvoje vychází z analýzy možných dopadů zapojení Vietnamu do dohody o transpacifickém partnerství (CPTPP) a dohody o volném obchodu s Evropskou unií. Konferenci uspořádalo Národní centrum pro socioekonomické informace a prognózování. To spadá pod vietnamské ministerstvo plánování a investic.

Vietnamský hrubý domácí produkt dosahuje asi 240 miliard dolarů, což je srovnatelné s Českou republikou. Hospodářský růst je v posledních letech tažen zejména masivním rozvojem služeb a průmyslu. Polovina z téměř stomilionové populace je připojena k internetu.

PŘIDAT KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here