Brzy bude navržena reforma fiskální politiky EU: Jaké budou její důsledky pro investory do evropských aktiv?

V době, kdy jednání o legislativních návrzích Evropské komise na reformu pravidel správy ekonomických záležitostí EU vstupují do rozhodující fáze, se mě lidé ptají, zda to znamená, že se klima pro investory v EU ve srovnání s USA zlepší.

Blog

V době, kdy jednání o legislativních návrzích Evropské komise na reformu pravidel správy ekonomických záležitostí EU vstupují do rozhodující fáze, se mě lidé ptají, zda to znamená, že se klima pro investory v EU ve srovnání s USA zlepší. Nebo zda půjde vše při starém a americké akcie, americké indexy a další aktiva na kapitálových trzích v USA budou i nadále vysoce preferovány před evropskými akciemi a dluhopisy.

Koneckonců USA mají také spoustu ekonomických problémů včetně vysokého veřejného zadlužení. Touto otázkou jsem se zabýval i na mezinárodní konferenci v Praze o reformě fiskální politiky Evropské unie.

Analytici ze střední Evropy – kromě mě se na pořádající Anglo-americké univerzitě v Praze sešli ekonomové z Polska, Německa a České republiky – diskutovali o tom, zda má rozpočtová reforma EU šanci projít a zejména zda může být efektivní, tj. pomoci snížit zadlužení členských států.

Na otázku jsem se podíval z pohledu našich klientů, tedy investorů a obchodníků na finančních a kapitálových trzích. Na příkladu Řecka a jeho rozpočtové krize jsem dokumentoval, jak dluh blížící se platební neschopnosti dlouhodobě poškozuje investory do řeckých cenných papírů. Hlavní akciový ukazatel Athens General Composite Index klesl z 2 683 eur v roce 2009 na 1 121 eur v první polovině roku 2023, což představuje dlouhodobé znehodnocení řeckých společností o více než 50 %.

Kolegové mě však doplnili popisem situace na dluhopisovém trhu, kde byl díky bezedné podpoře Evropské centrální banky nakonec řecký dluhopisový trh pokřiven. A to mě přivádí k původní otázce, proč investoři po celém světě mají tendenci důvěřovat americkým cenným papírům. Podstata možná nespočívá v rozdílné rozpočtové politice vlád v EU a USA nebo v zásadně odlišné měnové politice. Rozdíl je podle mého názoru především v intervencích těchto orgánů na trhu. Zásahy zkreslující informace o trhu odrazují investory.

To potvrzuje, že špatné zprávy přicházející z trhu jsou pro investory stále lepší volbou než zdánlivě dobré zprávy maskované státními zásahy.

Oceňuji, že Anglo-americká univerzita v Praze poskytuje svou živou a kultivovanou platformu pro různé diskuse na kontroverzní témata, která jsou v dnešní době, kdy svět trpí velkými politickými, ekologickými a ekonomickými otřesy, tak nezbytná.

Olívia Lacenová Hlavní analytička Wonderinterest Trading Ltd.

PŘIDAT KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here