Về chúng tôi

Cổng thông tin quốc tế về giáo dục tài chính tập trung vào các khoản đầu tư. Hiện tại, nó được xuất bản bằng 6 phiên bản ngôn ngữ mang đến những tin tức, đánh giá, cảnh báo và giáo dục được cập nhật hàng ngày có liên quan đến các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Trang web trader-magazine.com được sở hữu và điều hành bởi Almina Corp với tư cách là

Almina Corp với tư cách là
IO: 07669356B 23978 lưu giữ tại Tòa án thành phố ở Praha

Rybná 732/25
110 00 Praha 1
Cộng hòa Séc