Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã tăng trọng số của đồng đô la và nhân dân tệ trong một giỏ tiền tệ cho quyền rút vốn đặc biệt

The International Monetary Fund raised the weighting of the dollar and yuan in a basket of currencies for special drawing rights

Đồng đô la Mỹ và nhân dân tệ Trung Quốc đã được đại diện ở mức độ lớn hơn kể từ cuối tuần trong một giỏ tiền tệ theo đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế xác định giá trị của cái gọi là quyền rút vốn đặc biệt. Đồng USD do đó củng cố vị thế của nó như là đồng tiền dự trữ quan trọng nhất thế giới.

Trọng lượng của cả đồng USD và đồng nhân dân tệ tăng

Trọng số của đồng đô la về quyền rút vốn đặc biệt (SDR) đã tăng từ 41.73 lên 43.38% kể từ giữa tháng Năm. Đồng tiền Mỹ đã củng cố vị thế của mình trong một rổ các loại tiền tệ được công nhận là dự trữ bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Nhưng IMF cũng tăng trọng số nhân dân tệ của Trung Quốc, từ 10.92% lên 12.28%.

Tăng lần đầu tiên kể từ năm 2016

IMF đã đẩy mạnh tầm quan trọng của cả hai loại tiền tệ trên cơ sở phát triển các giao dịch tài chính quốc tế từ năm 2017 đến năm 2021. Đây là sự gia tăng trọng số đầu tiên của đồng nhân dân tệ kể từ năm 2016, khi đồng tiền của Trung Quốc được thông qua trong số một giỏ tiền tệ mà từ đó giá trị của quyền rút vốn đặc biệt được bắt nguồn.

Ngược lại, trọng số đã xảy ra trong trường hợp của đồng euro (từ 30,93 đến 29,31%), Yên Nhật (từ 8.33 đến 7.59 phần trăm) và đồng bảng Anh (từ 8.09 đến 7.44%). Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết: “Quản lý đã kết luận rằng không covid hay tiến bộ trong lĩnh vực fintech đã dẫn đến bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong đại diện của các đồng tiền riêng lẻ trong SDR”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here