Các quốc gia Ả Rập đang lên kế hoạch mở rộng năng lượng gió và mặt trời khổng lồ. Năng lực sẽ tăng gấp sáu lần

Đến năm 2030, công suất lắp đặt của các nhà máy điện gió và quang điện ở các nước Ả Rập dự kiến đạt 80 gigawatt. Đây là cam kết chín năm được Liên đoàn Ả Rập công bố. Các quốc gia đang đi đúng hướng để tuân thủ.

GEM dự đoán công suất PV sẽ tăng lên

Ở Trung Đông và các quốc gia Ả Rập ở Bắc Phi, công suất gió và quang điện có thể tăng khoảng sáu lần trong vòng tám năm tới. Từ 12,1 hiện tại đến khoảng 73 gigawatt. Đây là dự đoán của tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Global Energy Monitor.

Các dự án với công suất lắp đặt khoảng 7,6 gigawatt hiện đang được xây dựng ở các quốc gia này và dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn. Các dự án khác sẽ bổ sung hơn 65 gigawatt đang trong quá trình thực hiện.

Ai Cập là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Do đó, có khả năng đến năm 2030, công suất lắp đặt của các nhà máy điện gió và quang điện sẽ gần hơn đáng kể với mức 80 gigawatt mà Liên đoàn Ả Rập đã cam kết vào năm 2013. Ai Cập hiện là quốc gia dẫn đầu về năng lượng tái tạo với công suất lắp đặt 3,5 gigawatt. Tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (2,6) và Maroc (1,9).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here