Các chính phủ G7 sẽ ngừng tài trợ cho các dự án dựa trên than đá

coal power plant

Đại diện của 7 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đồng ý ngừng hỗ trợ tài chính của chính phủ cho các dự án than vào cuối năm nay. Mục đích là để đáp ứng các cam kết về khí hậu phát sinh từ Thỏa thuận Paris.

G7 đã ban hành một thông cáo chung, trong đó các chính phủ từ bỏ mọi hỗ trợ tài chính cho đầu tư quốc tế vào các dự án than. “Chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ thực hiện các bước cụ thể để xóa bỏ sự hỗ trợ trực tiếp của chính phủ đối với các dự án sản xuất nhiệt điện than quốc tế vào năm 2021”, Reuters dẫn tài liệu cho biết. Việc ngừng hỗ trợ của chính phủ không chỉ liên quan đến đầu tư mà còn liên quan đến tài trợ xuất khẩu hoặc xúc tiến thương mại như vậy. Sự tham gia của Nhật Bản trong hiệp định cũng là một yếu tố chính.

Các nước cũng đã đồng ý làm việc với các đối tác toàn cầu khác để đẩy nhanh sự phát triển của các phương tiện không phát thải hoặc chậm nhất là khử cacbon trong lĩnh vực năng lượng trong những năm 1930. Mục đích cũng là một sự khác biệt hoàn toàn với việc tài trợ cho các dự án quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên hóa thạch nói chung. Vì vậy, than chỉ là bước đầu tiên trên con đường này. G7 cũng muốn gây áp lực để Trung Quốc đi theo con đường tương tự.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here