Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ tăng lên. OPEC tranh chấp điều này

Demand will grow by two to three million barrels per day this year. Only on this interval do two major global organizations that are engaged in the development of the oil market agree.

Nhu cầu sẽ tăng 2-3 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay. Chỉ trong khoảng thời gian này, hai tổ chức toàn cầu lớn tham gia vào sự phát triển của thị trường dầu mỏ mới đồng ý. Trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế tăng ước tính, OPEC đã giảm nó.

Nhu cầu dầu toàn cầu

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng trung bình 2,1 triệu thùng / ngày trong năm nay. Đây làbáo cáo mới nhất về thị trường dầu mỏ. So với ước tính tháng 7, đây là mức tăng 380.000 thùng mỗi ngày. Theo IEA, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ là 99,7 triệu thùng / ngày vào năm 2022 và gần 102 triệu vào năm 2023.

Quan điểm của OPEC là gì?

Ngược lại, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã điều chỉnh ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu giảm 260.000 thùng / ngày. Theo OPEC, nhu cầu sẽ tăng trung bình 3,1 triệu thùng / ngày trong năm nay. Mặc dù OPEC đã cắt giảm ước tính, nhưng họ vẫn kỳ vọng nhu cầu dầu sẽ tăng mạnh hơn so với IEA.

OPEC tin rằng bất chấp những tín hiệu hiện tại về sự suy thoái của nền kinh tếthế giới, nhu cầu đối với vàng đen cuối cùng sẽ rất mạnh, do tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ không giảm xuống dưới 3% trong năm nay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here