Đòn bẩy vốn

Đòn bẩy vốn

Việc sử dụng vốn vay để đầu tư thay vì sử dụng hoàn toàn vốn tự có, làm cho kết quả kinh doanh (lãi,...

CFD (Hợp đồng chênh lệch)

CFD: đặt cược vào biến động giá

CFD bắt nguồn như thế nào? Không giống như chứng khoán hoặc tiền tệ, các hợp đồng chênh lệch chỉ dần được bắt đầu sử...

Tiền điện tử