Chính sách cookie

Cookies là gì

Cookie là một tệp văn bản ngắn mà một trang web đã truy cập sẽ gửi đến trình duyệt của bạn. Cho phép trang web ghi lại thông tin về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích của bạn và các cài đặt khác. Điều này có thể làm cho lần truy cập tiếp theo vào trang web dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Cookie rất quan trọng. Nếu không có chúng, việc duyệt web sẽ phức tạp hơn nhiều.

Cookie phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ: chúng tôi sử dụng chúng để lưu trữ các tùy chọn Tìm kiếm an toàn của bạn, để chọn các quảng cáo có liên quan, theo dõi số lượng khách truy cập vào một trang, để tạo điều kiện đăng ký các dịch vụ mới và để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Các loại cookie được sử dụng

Cài đặt

Các cookie này chứa thông tin về cài đặt hiện tại của trang web. Nếu trang web hỗ trợ cá nhân hóa, chẳng hạn như phóng to văn bản, thay đổi màu sắc và hơn thế nữa, thông tin này sẽ được lưu trữ trong các cookie này.

Bảo vệ

Nếu trang web hỗ trợ đăng nhập của người dùng, chúng tôi sử dụng cookie bảo mật để xác thực người dùng, ngăn chặn việc sử dụng gian lận thông tin đăng nhập và bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi bị truy cập bởi các bên trái phép.

Quy trình

Cookie quy trình cho phép các trang web cung cấp các dịch vụ mà khách truy cập mong đợi, chẳng hạn như điều hướng một trang web hoặc truy cập các khu vực an toàn của trang web. Nếu không có những cookie này, trang web sẽ không hoạt động bình thường.

Trạng thái phiên

Nó là tập hợp dữ liệu về hành vi của khách truy cập. Ví dụ: đây có thể là thông tin về những trang mà người dùng truy cập thường xuyên nhất hoặc liệu họ có thấy lỗi trên một số trang hay không. Những cookie này giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ và môi trường người dùng trên trang web.

Cookie phân tích

Google Analytics là công cụ phân tích của Google giúp chủ sở hữu trang web và ứng dụng hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web và ứng dụng. Nó có thể sử dụng một bộ cookie để thu thập thông tin và báo cáo về việc sử dụng trang web mà Google không biết bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về mỗi khách truy cập. Cookie chính được Google Analytics sử dụng là tệp __ga.

Ngoài việc báo cáo thống kê sử dụng trang web, Google Analytics, cùng với cookie quảng cáo, có thể được sử dụng để hiển thị các quảng cáo có liên quan hơn trên các dịch vụ của Google (chẳng hạn như Google Tìm kiếm) và web.

Tiện ích mở rộng, plugin xã hội, hệ thống của bên thứ ba

Trang web có thể sử dụng các tiện ích mở rộng, cái gọi là plugin xã hội (ví dụ: nút “Thích” của Facebook, danh sách tweet của Twitter, v.v.) hoặc hệ thống của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics được mô tả ở trên. Nhà cung cấp (các) dịch vụ này hoàn toàn chịu trách nhiệm về hình thức, số lượng và mục đích cụ thể của cookie được lưu trữ trong trình duyệt của bạn từ các nhà cung cấp bên thứ ba.