Η μείωση των εκπομπών άνθρακα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πέρυσι ήταν και η μεγαλύτερη των τελευταίων τριάντα χρόνων.

Ο όγκος της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από άνθρακα, μειώθηκε κατά τρία τοις εκατό πέρυσι, με αποτέλεσμα τη μείωση κατά δύο τοις εκατό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα αυτό.

Αυτή είναι η ταχύτερη πτώση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που δημιουργείται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 1990. Αυτό αναφέρεται σε πρόσφατη μελέτη της οργάνωσης Ember, ενός ανεξάρτητου think-tank για το κλίμα. Αλλά οι δημιουργοί της μελέτης προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να εφησυχαστούμε.

Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους, η ταχύτητα εγκατάλειψης των ορυκτών καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δεν επαρκεί για να επιτευχθεί ο στόχος της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, δηλαδή να αυξηθεί η μέση παγκόσμια θερμοκρασία το πολύ κατά 1,5 βαθμό μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα. Η μείωση της χρήσης άνθρακα θα πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον έντεκα τοις εκατό ετησίως μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέβαλαν περισσότερο απ’ όλους σε αυτή μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα μειώθηκε κατά 24 τοις εκατό στην Ευρώπη και κατά 16 τοις εκατό στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω της στροφής της προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προκλήθηκε από τον αυξανόμενο όγκο ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς. Η Κίνα, αντιθέτως, σημείωσε αύξηση δύο τοις εκατό στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα. Οι μονάδες της παραγωγής θερμικής ενέργειας, αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από άνθρακα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here