Τα κρυπτονομίσματα, το Libra, ο Trump και το Twitter

Dolar,dollar, dolar, USA, money, currency, banknote, bitcoin, cryptocurrency, BTC, crypto, blockchain, US dollar

Το Libra, ή το “νόμισμα του Facebook”, είναι ένα κρυπτονόμισμα που το διαχειρίζεται μια ομάδα βιομηχανικών γιγάντων από διάφορους τομείς, εκ των ο οποίων ο πιο ορατός εκπρόσωπος είναι το Facebook. Ο αναλυτής κρυπτονομισμάτων Josef Tetek, βλέπει εδώ ομοιότητες μεταξύ του Libra και των Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (SDR), που είναι λογιστική μονάδα για κυβερνητικά μέλη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η αξία των ΕΤΔ καθορίζεται από ένα σταθμισμένο καλάθι κύριων νομισμάτων (USD, EUR, RMB, JPY, GBP).

Σχετικά με αυτό το θέμα, ο Tetek λέει: «Όπως και τα προαναφερθέντα, το Libra θα είναι μια μονάδα συναλλαγής για τους χρήστες και εμπόρους, και η αξία του θα βασίζεται σε ένα επιλεγμένο καλάθι περιουσιακών στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία στο αποθεματικό του Libra θα είναι χαμηλής μεταβλητότητας και χαμηλού κινδύνου, όπως είναι οι καταθέσεις σε πραγματικό νόμισμα και τα κρατικά χρεόγραφα.» Ο Tetek προσθέτει ότι, «για το αποθεματικό του Libra, θα είναι υπεύθυνο το ίδρυμα Libra, το οποίο θα αποτελείται από 100 παγκόσμιες εταιρείες και επιλεγμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Τα μέλη του Ιδρύματος Libra θα παίζουν επίσης το ρόλο των επικυρωτών του Libra blockchain, εγκρίνοντας κάθε συναλλαγή και αποφασίζοντας για άλλα σημεία στα σχέδια της τεχνικής ανάπτυξης.»

Ο λόγος για αυτά τα διαβήματα,είναι η προσπάθεια να αποφευχθεί η αστάθεια άλλων κρυπτονομισμάτων και να διασφαλιστεί η σταθερότητα του «νομίσματος του facebook». Η υψηλή αστάθεια των κρυπτονομισμάτων, είναι ένας εύκολος και δημοφιλής στόχος για τους επικριτές τους. Το Libra θέλει να λύσει αυτό το πρόβλημα αξιοποιώντας τα μέσα χαμηλού κινδύνου όπως περιγράφεται παραπάνω. Το Libra θα είναι, από την άποψη των παραδοσιακών νομισμάτων, ένα σταθερό κρυπτονόμισμα. Αλλά η σύνδεσή του με πραγματικά νομίσματα, όπως το δολάριο των ΗΠΑ, συνεπάγεται επίσης «βάρη».

Το καλάθι των πραγματικών νομισμάτων φέρνει επίσης έναν πληθωρισμό ύψους 2-3% που θα μοιραστεί μαζί τους και το Libra. Αυτό, θα είναι μια τεράστια βοήθεια για τους ανθρώπους στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπου ο πληθωρισμός συχνά υπερβαίνει το 10%, αλλά για όσους χρησιμοποιούν ήδη σταθερά πραγματικά νομίσματα από ένα επιλεγμένο καλάθι (USD, EUR κ.λπ.), θα έχει μικρή, ή δε θα έχει καμία, προστιθέμενη αξία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here