Corinth Capital M.E.P.E.

Corinth Capital M.E.P.E.

https://corinthcapital.gr/

Η Corinth Capital ΜΕΠΕ είναι εγγεγραμμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της Goldenburg Group Ltd, Κυπριακής Εταιρείας Επενδύσεων, υπό την επίβλεψη και ρύθμιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με την άδεια ΚΕΠΕΥ αριθ. 242/14. Η Corinth Capital ΜΕΠΕ είναι εγγεγραμμένη στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (“HCMC”), η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή στην επικράτεια της Ελλάδας.

διεύθυνση:

Λεωφόρος Κηφισίας, 44
151 25, Μαρούσι Monumental Plaza,
Κτήριο Γ’, 7ος όροφος
Αθήνα, Ελλάδα

τηλέφωνο:

+34960461590