Συμβόλαια επί της Διαφοράς (CFD)

CFD: στοιχήματα για τις κινήσεις των τιμών

Πώς προέκυψαν τα CFDs;

Σε αντίθεση με τις μετοχές ή τα νομίσματα, οι διαφορικές συμβάσεις, άρχισαν να χρησιμοποιούνται στις επενδύσεις μόλις πρόσφατα – τη δεκαετία του 1990. Χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τα επενδυτικά ιδρύματα για να αντισταθμίσουν τις κινήσεις των τιμών των μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Mε την πάροδο του χρόνου έγιναν προϊόν που χρησιμοποιείται στην αγορά από μικρούς επενδυτές και εμπόρους.

Η ουσία του CFD

Κατά τη χρήση του εργαλείου CFD, ο έμπορος δεν γίνεται κάτοχος πραγματικών μετοχών. Επομένως, δεν έχει δικαίωμα επί του μεριδίου στα κέρδη ή οποιασδήποτε εξουσίας λήψης αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, δεν πληρώνει τέλη χρηματιστηρίου και η διαπραγμάτευση με CFD είναι ταχύτερη και ευκολότερη από τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία.

Πώς λειτουργεί το CFD

Τα CFDs είναι χρηματοοικονομικά παράγωγα, που χρησιμοποιούνται για την κερδοσκοπία επί των κινήσεων των τιμών. Απλά, ένα CFD δημιουργείται ανοίγοντας μια θέση και τελειώνει κλείνοντάς την. Είναι δυνατόν να υποθέσουμε την πτώση ή την άνοδο των τιμών. Στο κλείσιμο της θέσης, η κερδοσκοπία του εμπόρου είναι ίση με την πραγματική εξέλιξη της τιμής. Έτσι πραγματοποιείται, είτε κέρδος, είτε απώλεια. Αυτό πολλαπλασιάζεται περαιτέρω με τη χρήση χρηματοοικονομικής μόχλευσης, η οποία επιτρέπει την ανασύσταση του όγκου των ιδίων κεφαλαίων με συχνά σημαντικά υψηλότερο όγκο ξένου κεφαλαίου. Επομένως, η διαπραγμάτευση με υψηλότερο “ποσό”, οδηγεί σε αύξηση του κέρδους αλλά και σε ενδεχόμενες απώλειες.

Παράδειγμα συναλλαγής σε CFD με μόχλευση

Για να γίνει πιο σαφές πώς λειτουργεί η μόχλευση στο πλαίσιο του CFD, αναφέρουμε ένα απλοποιημένο παράδειγμα. Θα χρησιμοποιήσουμε την κίνηση των μετοχών της εταιρίας Apple μεταξύ 2.1.2019 και 3.1.2019. Οι μετοχές της Apple είχαν αξία 157,92 δολαρίων (2.1.19, 16:00). Την επόμενη μέρα στις 9:30 το πρωί είχαν αξία 144,04 δολάρια. Πρόκειται για μείωση – 8,79%. Στον πίνακα με τα παραδείγματα συναλλαγών, η μόχλευση κυμαίνεται από 1:1 έως 1:5. Βλέπουμε τρία διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το μέγεθος της μόχλευσης. Το κέρδος ή η ζημιά, συμβαίνει ανάλογα με το αν εμείς προσδοκούμε πτώση ή αύξηση. Ακολουθεί ένα παράδειγμα όπου ένας έμπορος αναμένει την πτώση της Apple και προσδοκά σε αυτήν.

Απεικόνιση συναλλαγών μετοχών CFD με μόχλευση

ΜόχλευσηΤιμή ανοίγματοςΤιμή κλεισίματοςΠεριθώριο (%)Επένδυση (EUR)Κέρδη/Απώλειες (EUR)Spread* (EUR)
1:1157,92144,04-8,7910.000879-1,27
1:2157,92144,04-8,7910.0001758-2,53
1:5157,92144,04-8,7910.0004395-6,33
* Τέλη: Ο πίνακας δείχνει το spread, τη χρέωση του broker, το οποίο υπολογίζεται από τα κέρδη του εμπόρου από τη διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης, σε αυτό το παράδειγμα, ως 0,14%. Προειδοποίηση: βεβαιωθείτε, πάντοτε εκ των προτέρων, για τις χρεώσεις του χρηματιστή, αλλά και για άλλους όρους των διαπραγματεύσεων πριν υπογράψετε το συμβόλαιο!

 

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι ο έμπορος άνοιξε θέση αξίας 10.000 ευρώ στις 2.1. στις 16:00 με κερδοσκοπία σε πτώση και την έκλεισε την επόμενη μέρα στις 9:30 το πρωί. Χωρίς μόχλευση, έχει ένα αξιοπρεπές κέρδος 879 ευρώ. Χρησιμοποιώντας μόχλευση 1:5, αυτό το κέρδος ανεβαίνει στα 4.395 ευρώ.

Όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα, η μόχλευση μπορεί να συμβάλει για υψηλά κέρδη, αλλά παράλληλα να προκαλέσει εξίσου υψηλές απώλειες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο για τον έμπορο να συνειδητοποιήσει πόσο διατεθειμένος είναι να αναλάβει κινδύνους. Εάν ο επενδυτής απαιτεί χαμηλό επίπεδο κινδύνου στις συναλλαγές του, η συναλλαγή μετοχών CFD δεν θα είναι της προτιμήσεως του. Για τους επενδυτές που είναι ριψοκίνδυνοι, αυτός ο τρόπος διαπραγμάτευσης, ίσως να είναι ένα ευπρόσδεκτο στοιχείο ενός χαρτοφυλακίου.