Μόχλευση

Το ξένο κεφάλαιο πολλαπλασιάζει τα κέρδη σας ή τις ζημίες σας

Έχουν γραφτεί ήδη πολλά για τη μόχλευση στα χρηματοοικονομικά και τις συναλλαγές. Ωστόσο, αυτή η φαινομενικά απλή αρχή, εμπλέκει πολλούς συμμετέχοντες στις συναλλαγές, και η λανθασμένη χρήση της μερικές φορές οδηγεί σε κακό τέλος.

Ως εκ τούτου, ακούσαμε τους αναγνώστες μας και παρέχουμε ένα πρακτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η μόχλευση, από μια συγκεκριμένη ιστορική κατάσταση της αγοράς. Επιλέξαμε ως παράδειγμα το forex.

Το Forex (επίσης FX), είναι μία από τις πιο διαδεδομένες λέξεις στον κόσμο των χρηματοοικονομικών εμπόρων. Το Forex είναι η συντομογραφία του Foreign Exchange και σημαίνει συναλλαγές στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Η αγορά συναλλάγματος, είναι η μεγαλύτερη και πιο ρευστοποιημένη αγορά στον κόσμο, όπου διεθνώς διαπραγματεύονται ζεύγη νομισμάτων. Οι ημερήσιοι όγκοι συναλλαγών ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στα κύρια ζεύγη νομισμάτων ανοίκει το EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD και USD/CHF. Το πιο διαπραγματευόμενο νόμισμα είναι το δολάριο των ΗΠΑ. Οι αγορές είναι ανοιχτές 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα.

Το εμπόριο Forex περιλαμβάνει αναμφισβήτητα τη χρήση προϊόντων μόχλευσης και χρηματοοικονομικών παραγώγων, που επιτρέπουν στους εμπόρους να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους. Η χρήση της σύμβασης επί διαφορών (CFD – στα αγγλικά contract for difference) με μόχλευση, οδηγεί σε υψηλά κέρδη ακόμη και στις μικρότερες κινήσεις των τιμών των νομισματικών ζευγών, και αντιθέτως, σε υψηλές ζημιές αν η συναλλαγματική ισοτιμία κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση απ’ ό,τι περίμενε ο έμπορος. Περισσότερα για τα CFD μπορείτε να βρείτε εδώ

Οι μικρές αλλαγές των τιμών και τα συναφή κέρδη, μπορούν να ενισχυθούν με τη χρήση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, όπου ο έμπορος κατά την επένδυση συμπληρώνει το κεφάλαιό του με ξένο κεφάλαιο, το οποίο δανείζεται. Είναι ακόμη συνηθισμένο, σε μοχλευμένες επενδύσεις, το ποσό του ξένου κεφαλαίου να είναι αρκετές φορές υψηλότερο από το ποσό των ιδίων κεφαλαίων.

Για μια καλύτερη κατανόηση της διαπραγμάτευσης με τη χρήση χρηματοοικονομικής μόχλευσης, ας αναφέρουμε ένα πρότυπο παράδειγμα της πραγματικής κίνησης του ζεύγους νομισμάτων. Το ζεύγος νομισμάτων θα είναι το EUR/USD. Ακολουθούμε την κίνηση 9.1.2019 μεταξύ 12:30 και 20:00. Ο επενδυτής θα χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια 10.000 ευρώ. Ο πίνακας προσφέρει μια σύγκριση του αποτελέσματος χρησιμοποιώντας διαφορετικά επίπεδα μόχλευσης. Ο επενδυτής αναμένει κέρδη, από την αύξηση της τιμής.

Απεικόνιση του πώς λειτουργεί η μόχλευση σε διαπραγμάτευση με το ζεύγος νομισμάτων (EUR/USD)

ΜόχλευσηΤιμή ανοίγματοςΤιμή κλεισίματοςΠεριθώριο (%)Επένδυση (EUR)Κέρδη/Απώλειες (EUR)Spread* (EUR)
1:11,14381,15561,0310.000103,162,62
1:101,14381,15561,0310.0001031,6526,18
1:301,14381,15561,0310.0003094,9578,55
* Τέλη: Ο πίνακας δείχνει το spread, τη χρέωση του broker, που υπολογίζεται από τα κέρδη του εμπόρου από τη διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Αυτό είναι μόνο ένα επεξηγηματικό παράδειγμα, βεβαιωθείτε, πάντα εκ των προτέρων, για το τι χρεώσεις έχει ο χρηματιστής σας, αλλά και για άλλους όρους των διαπραγματεύσεων πριν υπογράψετε το συμβόλαιο!

 

Ας υποθέσουμε ότι ο επενδυτής άνοιξε τη θέση στις 9.1 στις 12:30, όταν το EUR/USD είχε αξία 1.1438, και έκλεισε τη θέση την ίδια ημέρα στις 20:00, όταν το EUR/USD ήταν 1.1556. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η αξία EUR/USD αυξήθηκε κατά 1,03%. Ο επενδυτής υπολόγισε τη σωστή κατεύθυνση. Το EUR/USD αυξάνεται, οπότε ο επενδυτής σημειώνει κέρδος. Διαφορετικά, θα είχε απώλεια.

Χωρίς τη μόχλευση, ο επενδυτής θα σημείωνε κέρδος 103 ευρώ. Το κέρδος γίνεται πιο ενδιαφέρον με τη χρήση της χρηματο-οικονομικής μόχλευσης. Η μόχλευση 1:10 στην περίπτωση αυτή, προσφέρει κέρδος 1.032 ευρώ, και η μέγιστη επιτρεπόμενη μόχλευση για επενδυτές της λιανικής δηλαδή 1:30, φέρει κέρδη στο ύψος των 3.095 ευρώ. Τριάντα φορές περισσότερο, από ό, τι χωρίς τη χρήση της. Παρομοίως όμως, πολλαπλασιάζεται και η απώλεια. Με βάση αυτό, εάν αλλάζαμε την κατεύθυνση της προσδοκίας του πελάτη, δηλαδή την προσδοκία για τη μείωση, ο έμπορος θα έχανε 3.095 ευρώ χρησιμοποιώντας τη μέγιστη δυνατή μόχλευση.

Λόγω της επικινδυνότητας της διαπραγμάτευσης με CFDs και άλλων μοχλευμένων προϊόντων, ο πάροχος, δεν επιτρέπεται από το νόμο να παρέχει αυτά τα προϊόντα σε όλους (ωστόσο η νομοθεσία διαφέρει από αγορά σε αγορά). Πρέπει πρώτα να αξιολογήσει την εμπειρία του πελάτη, την κατάσταση των περιουσιακών του στοιχείων και τις προτιμήσεις του, χρησιμοποιώντας επενδυτικό ερωτηματολόγιο. Με βάση τα αποτελέσματά του, μπορεί να προσφέρει τα προϊόντα του από τα καθόλου επικίνδυνα έως τα πιο επικίνδυνα. Ένας ισχυρός επενδυτής με εμπειρία, δεν θα έπρεπε να έχει πρόβλημα με την εξουσιοδότηση συναλλαγής με CFDs.