Κρυπτονομίσματα

Τι είναι το κρυπτονόμισμα;

Το κρυπτονόμισμα είναι ένα ψηφιακό στοιχείο, σχεδιασμένο για να λειτουργεί ως μέσο συναλλαγής. Χρησιμοποιεί την κρυπτογραφία για την διασφάλιση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, την διαχείρισή τους, τη δημιουργία νέων μονάδων και την επαλήθευση των συναλλαγών. Σε αντίθεση με τα κεντρικά συστήματα, τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούν αποκεντρωμένο έλεγχο. Ο αποκεντρωμένος έλεγχος κάθε κρυπτονομίσματος λειτουργεί μέσω της «τεχνολογίας κατανεμημένης εγγραφής», του αποκαλούμενου blockchain, που χρησιμεύει ως βάση δεδομένων για τις δημόσιες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Το πρώτο αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα γενικά θεωρείται το bitcoin, το οποίο δημιουργήθηκε ως open-source software το 2009. Από τότε δημιουργήθηκαν πάνω από 4000 διάφορα κρυπτονομίσματα, τα λεγόμενα altcoin (εναλλακτικές για το bitcoin).

Πώς λειτουργεί το δίκτυο Bitcoin;

Σημείωση: Το Bitcoin με κεφαλαίο B χρησιμοποιείται για να δηλώσει ολόκληρο το δίκτυο, το όνομα του κέρματος γράφεται με μικρό b.

Για κυκλοφορία στο δίκτυο χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά κέρματα (bitcoins) σε περιορισμένη ποσότητα. Αυτή καθορίζεται από τον αλγόριθμο Bitcoin στα 21 εκατομμύρια. Τα νομίσματα δημιουργούνται και τίθενται σε κυκλοφορία με τη λεγόμενη εξόρυξη.

Τα πάντα πραγματοποιούνται σε ένα δίκτυο υπολογιστών, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι χρήστες (όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές) και οι λεγόμενοι εξορύκτες. Έτσι χάρη στις δραστηριότητες των εξορυκτών, λειτουργεί ολόκληρο το δίκτυο. Με τη μορφή περίπλοκων υπολογισμών, επιβεβαιώνουν τις συναλλαγές των χρηστών που θέλουν να στείλουν τα bitcoins μεταξύ τους. Οι συναλλαγές ομαδοποιούνται σε μπλοκ και στη συνέχεια τα μπλοκ σε αλυσίδες μπλοκ ή blockchain. Έτσι δημιουργείται ένα λογιστικό βιβλίο ή αν θέλετε μια βάση δεδομένων, στην οποία καταγράφονται όλες οι συναλλαγές.

Η ίδια η πληρωμή γίνεται από το χρήστη που συνδέει τη διεύθυνση bitcoin του παραλήπτη στο ζητούμενο ποσό, υπογράφοντάς το με το ιδιωτικό του κλειδί και στέλνοντας την πληρωμή στο δίκτυο για επικύρωση. Οι πληροφορία περνάει σταδιακά μέσα από όλο το δίκτυο, όπου επιβεβαιώνεται από τους εξορύκτες. Η επιβεβαίωση συνίσταται στην επίλυση του κρυπτογραφικού υπολογισμού, για το αποτέλεσμα του οποίου πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι εξορύκτες. Για την επαλήθευση, ο γρηγορότερος εξορύκτης κερδίζει μια ανταμοιβή σε μορφή του αντίστοιχου ποσού νέων κερμάτων (η ανταμοιβή μειώνεται στο μισό κάθε 4 χρόνια).

Δεδομένου ότι τα bitcoins δημιουργούνται μόνο με σωστή εξόρυξη, δηλ. επιβεβαίωση του μπλοκ, δεν είναι δυνατόν ούτε να παραποιηθούν ούτε να δημιουργηθούν τεχνητά. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει ακριβώς πόσα bitcoins είναι στην κυκλοφορία και αν ο αριθμός τους ταιριάζει. Το blockchain είναι απόλυτα δημόσιο και διαφανές και η ακρίβειά του μπορεί να υπολογιστεί εύκολα και σχετικά γρήγορα, όπως φροντίζουν όλοι οι χρήστες του δικτύου Bitcoin.

Λίγη ιστορία

Η ιστορία των κρυπτονομισμάτων δεν είναι καθόλου μεγάλη. Πριν από τα κρυπτονομίσματα υπήρχαν κάποια ψηφιακά νομισματικά συστήματα, αλλά όλα αυτά ήταν αυστηρώς κεντρικά μέχρι τότε. Αντίθετα, οι νέες μορφές κρυπτονομισμάτων, όπως πχ. το bitcoin, είναι εκ φύσεως αποκεντρωμένες.

Η ιστορία των κρυπτονομισμάτων ξεκίνησε με τα σήμερα πια γνωστά bitcoins και τον Satoshi Nakamoto. Το Satoshi Nakamoto είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο ατόμου ή ομάδας (η πραγματική του ταυτότητα δεν είναι γνωστή) που σχεδίασε και δημιούργησε το πρωτόκολλο για το Bitcoin και το απαραίτητο software. Το 2009 κυκλοφόρησε το πρώτο software κι έτσι ξεκίνησε η λειτουργία ολόκληρου του δικτύου. Οι εκθιαστές προσπαθούν εδώ και πολύ καιρό να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό ψηφιακό νομισματικό σύστημα. Ωστόσο, αποτυγχάνει πάντα λόγω προβλημάτων συγκέντρωσης.

Ο Satoshi Nakamoto υποψιαζόταν ότι, οι περαιτέρω προσπάθειες ίδρυσης ενός κεντρικού ηλεκτρονικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα οδηγούσαν μόνο σε περαιτέρω προβλήματα και γι’ αυτό αποφάσισε να δημιουργήσει ένα σύστημα που δεν θα είχε κεντρική εξουσία. Έτσι γεννήθηκε το Bitcoin. Ο Nakamoto έδωσε στον κόσμο το Bitcoin, την πρώτη αποκεντρωμένη μορφή ψηφιακού νομίσματος που δεν έχει κεντρική κυβέρνηση ή άλλο εποπτικό όργανο.

Ο Nakamoto δημιούργησε το bitcoin το 2008 και η αξία του έκτοτε αυξάνεται. Στην αρχή, κόστιζε μόνο λίγο παραπάνω από ένα αμερικανικό σεντ. Ωστόσο, η αξία του άρχισε να αυξάνεται ραγδαία και το 2017 έφτασε σε ένα μνημειώδες ποσό. Παρόλο που σημειώθηκαν κάποιες καθοδικές κινήσεις πέρυσι, η τιμή αυτού του περιουσιακού στοιχείου είναι ακόμα υψηλή και συνεχίζει να αυξάνεται.