Kryptoměny

Co je to kryptoměna?

Kryptoměna je digitální aktivum navržené tak, aby fungovalo jako prostředek směny. K zajištění finančních transakcí, jejich řízení, vytváření nových jednotek a ověření převodu využívá kryptografii. Kryptoměny na rozdíl od centralizovaných systémů používají decentralizovanou kontrolu. Decentralizovaná kontrola každé kryptoměny funguje prostřednictvím technologie distribuované knihy, tzv. blockchainu, která slouží jako databáze veřejných finančních transakcí.

Za první decentralizovanou kryptoměnu se obecně považuje bitcoin, který vznikl jako open-source software v roce 2009. Od té doby vzniklo přes 4 000 různých kryptoměn, tzv. altcoinů (alternativa k bitcoinu).

Jak funguje síť Bitcoin?

Pozn.: Bitcoin s velkým B se používá pro označení celé sítě, název mince píšeme s malým b.

K peněžnímu oběhu v síti jsou používány digitální mince (bitcoiny) v omezeném množství. To je algoritmem Bitcoinu stanoveno na 21 milionů. Mince vznikají a do oběhu se dostávají tzv. těžením.

Veškeré dění se odehrává v jedné počítačové síti, do které jsou připojeni uživatelé (ti, kteří chtějí finanční transakce provádět) a tzv. těžaři. A právě díky činnosti těžařů celá síť funguje. Formou náročných výpočtů totiž potvrzují transakce uživatelů, kteří si mezi sebou chtějí bitcoiny poslat. Transakce se seskupují do bloků a bloky pak do řetězců bloků čili blockchainů. Vzniká tak účetní kniha nebo chcete-li databáze, ve které jsou všechny transakce zaznamenány.

Samotná platba probíhá tak, že uživatel k požadované částce připojí bitcoinovou adresu příjemce, podepíše se svým soukromým klíčem a odešle platbu do sítě k validaci. Informace postupně proběhne celou sítí, kde ji potvrzují těžaři. Potvrzení spočívá ve vyřešení kryptografické úlohy, na jejímž výsledku se musí všichni těžaři shodnout. Za potvrzení získá nejrychlejší těžař odměnu v podobě příslušného množství nových mincí (odměna se každé 4 roky snižuje na polovinu).

Vzhledem k tomu, že bitcoiny vznikají pouze korektním těžením, tedy potvrzením bloku, není možné je ani padělat, ani uměle vytvářet. Každý má totiž možnost si přesně spočítat, kolik bitcoinů je v oběhu a jestli jejich počet sedí. Blockchain je zcela veřejný a transparentní a jeho správnost je možné snadno a relativně rychle spočítat, o což se starají všichni uživatelé bitcoinové sítě.

Trochu historie

Historie kryptoměn vůbec není dlouhá. Před kryptoměnami sice existovaly nějaké digitální měnové systémy, avšak všechny byly do té doby přísně centralizovány. Naproti tomu nové formy kryptoměn, jako je třeba bitcoin, jsou ze své podstaty decentralizované.

Příběh kryptoměn začal dnes už celkem známými bitcoiny a Satoshi Nakamotem. Satoshi Nakamoto je jméno nebo pseudonym osoby nebo skupiny (skutečná identita není známa), která navrhla a vytvořila protokol pro Bitcoin a potřebný software. Roku 2009 byl vydán první software a zahájil se tak provoz celé sítě.

Nadšenci se přitom už delší dobu pokoušeli vytvořit online digitální měnový systém. Pokaždé však selhal kvůli problémům s centralizací.

Satoshi Nakamoto odtušil, že další pokusy vybudovat centralizovaný online finanční systém by vedly pouze k dalším problémům, a proto se rozhodl vytvořit systém, který by neměl centralizovanou pravomoc. A tak se zrodil Bitcoin. Nakamoto dal světu Bitcoin, první decentralizovanou formu digitální hotovosti, která nemá ústřední vládu ani žádný jiný kontrolní orgán.

Nakamoto vytvořil bitcoin v roce 2008 a jeho hodnota od té doby rostla. Na samém začátku stál jen o něco víc než jeden americký cent. Jeho hodnota však začala rychle růst a v roce 2017 dosáhla monumentální částky. V loňském roce sice došlo k určitým pohybům směrem dolů, ale cena tohoto aktiva je přesto stále vysoká a dále roste.