OX Czechia s.r.o.

Logo společnosti OX Czechia s.r.o.
Logo společnosti OX Czechia s.r.o.

Název: OX Czechia s.r.o. (OX)

Adresa:

Tuřanka 115a
627 00 Brno

Média

Webová stránka OX Czechia
Webová stránka vázané společnosti OX Czechia

Profil

Společnost OX Czechia s.r.o. (OX), která je na základě registrace udělené Českou národní bankou vázaným zástupcem ve smyslu § 32a, zákona 256/2004 Sb o podnikání na kapitálovém trhu. V České republice působí jako zástupce zahraniční společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. (dříve OX Capital Markets Ltd.) a je oprávněna k propagaci investičních služeb (k níž ji opravňuje společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd) a dále ke zprostředkování uzavírání klientských smluv či jiných smluvních dokumentací, které jsou uzavřeny mezi klientem a zahraničním obchodníkem BCM Begin Capital Markets CY Ltd.