Vázaní agenti

Sekce „vázaní agenti“ obsahuje výběr zástupců zahraničních obchodníků s cennými papíry, kteří jsou registrováni v seznamu ČNB a mohou provozovat investiční služby v ČR.